de
en
tr

psychenet Hakkında

Hoşgeldiniz!

Sonraki sayfalarda uzmanlar, proje katılımcıları ve konuyla ilgili kamuoyu, projemiz ve Hamburg sağlık bölgesindeki aktiviteler hakkında önemli bilgiler edinebilir.

Ruhsal sıkıntı ve hastalık mağdurları, bunların yakınları ve konuyla ilgilenenler için Ruhsal Sağlık  kısmında sık rastlanan ruhsal hastalıklar ve depresyon, yeme bozuklukları, psikoz, işyerinde stres, gençlerde alkol tüketimi gibi sorunsallar hakkında bilgiler derlenmiş ve Yardım Aramak için ilk başvurulacak yerler belirtilmiştir.