de
en
tr

Hedefler ve Görevler

psychenet ile ruh hastası insanların ve yakınlarının bakım sorunlarına çözümler bulmak ve bu çözümlerin faydalarını bilimsel olarak araştırmak istiyoruz.

Bunu yaparken beş ağırlık noktası belirledik:

Bilgilendirme ve Eğitim

Hamburg halkının ruh sağlığının, ruh hastalıkları konusunda iyileştirilmiş bilgindirme çalışmalarıyla güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin uygulanması aşaması ise diğer faaliyetlerin yanısıra dört yıllık bir medya kampanyası ile (kısmi proje I) ve ruh hastası insanlar, yakınları ve uzmanlar için bir internet portalı ile (kısmi proje II) yürütülmektedir.

Hedef: Halk, ruh hastalıkları konusunda doğru davranabilecek kadar bilgilendirilmiştir. Buna, ruhsal rahatsızlığı olan kişilere ve yakınlarına yönelik destekleyici ve anlayışlı bir tutum sergilemek de dahildir.

Genel hastalık önleme

Hamburg halkının ruh sağlığının, genel hastalıkları kapsayacak şekilde güçlendirilmesi amaçlanıyor. Buna bağlamda diğer yerlerin yanısıra Hamburg'daki şirketlerde ruhsal sorunlara yönelik tedbir amaçlı muayeneler yapılıyor ve sağlık danışmanlığı hizmeti veriliyor (kısmi proje III).

Hedef: Genel, selektif ve endeksli önleme tedbirleri alındığı için ruhsal sorunlar daha seyrek görülüyor.

Tanının iyileştirilmesi, belirti durumu ve terapi

Hamburg halkının ruh sağlığının, ruhsal sorun yaşayan hastaların sağlık bakımını iyileştirmek suretiyle güçlendirilmesi amaçlanıyor. Uygulama, diğerlerinin yanısıra aile hekimi muayenehanelerinde gerçekleştiriliyor. Kalifiye bakım personeli (Care Manager), muayene yapan doktorlara, ruhsal hastalığı olan insanların bakımında yardımcı oluyorlar (kısmi proje IV). Tanı, tedavi sevki ve terapinin iyileştirilmesi için beş sağlık ağı kuruluyor (Psikoz, depresyon, somatoform bozukluk, aşırı zayıflık ve bulimia, gençlik döneminde alkol). Daha fazla önlem alınması, tedavinin daha hızlı ve etkili yapılmasına olanak sağlar (kısmi projeler VI - X).

Hedef: Ruhsal hastalıklara erken teşhis konuluyor ve bu hastalıklar bilimsel olarak kabul gören, klinik anlamda etkili yöntemlerle kapsamlı ve hızlı tedavi ediliyor.

Mağdurlara ve mağdur yakınlarına destek olunması

Hamburg halkının ruh sağlığının, mağdurlara ve mağdur yakınlarına, iyileştirilmiş kendi kendine yardım olanakları sunarak güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu, mağdurlar tarafından mağdurlara sunulan danışma imkanlarıyla ve aile yardımının teşvik edilmesiyle gerçekleşiyor (kısmi proje V).

Hedef: Ruh hastalarının ve yakınlarının durumu güçlendiriliyor, bunların katılımı teşvik ediliyor ve bunların kaynakları (kendine kendine yardım, mağdur yakınları grubu) aktif olarak destekleniyor.

Sağlık bakımı alanında yeni yapılar

Hamburg halkının ruh sağlığının, sağlık bakımı alanında, genel anlamda iyileştirilmiş bir yapı, etkinlik ve ekonomiklik sağlamak suretiyle güçlendirilmesi amaçlanıyor. Uygulama, psikoz, depresyon, somatoform bozukluk, aşırı zayıflık ve bulimia ile gençlik döneminde alkol tüketiminden oluşan beş sağlık ağı kapsamında gerçekleşiyor (kısmi projeler VI - X).

Hedef: Yapısal sağlık bakım unsurları, tüm tedarik zincirinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, sektörler üstü yapısıyla, sürdürülebilir ve aktarılabilir iş modelleri bazında, mağdurların ve yakınlarının kullanımına hazır olacak şekilde optimal hale getirilmiştir.

Yetkili kişi

Prof. Dr. Dr. Martin Härter (Almanca)
Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistr. 52
20246 Hamburg
Telefon: +49-40-7410-52863
Fax: +49-40-7410-58170

webteam@psychenet.de

Poster

Poster Symposium 2012

Almanca versiyonu

Download