de
en
tr

Organizasyon

Bilim proje yönetimi

Prof. Dr. Dr. Martin Härter
Bilimsel sözcü

Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie
UKE

m.haerter@uke.de

Prof. Dr. Martin Lambert
Bilimsel sözcü vekili

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
UKE

lambert@uke.de

Bilimsel sözcüler, psychenet'in bilimsel koordinasyonunu ve kısmi projelerin içerik takibini üstlenirler.

Koordinasyon ofisi

Genel proje yönetimi, psychenet'in dört koordinasyon ofisinden oluşan idare ekibi tarafından yürütülüyor. Koordinasyon ofisleri, genel projeye ve Kısmi Projelere danışmanlık yapıyor. Bu ofislerin görevleri, ağ oluşturmak, genel projeyi kalıcı olarak ilerletmek ve yeni finansman şekilleri içeren farklı bakım modelleri geliştirmektir.

Ambülan Ağlar Koordinasyon Ofisi

Prof. Dr. Dr. Martin Härter (Yönetim)

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

„Ambülan Ağlar Koordinasyon Ofisi“, mevcut sağlık ağlarını, aile hekimleri, psikoterapistler, uzman hekimler ve uzman kliniklerden oluşan bölgesel ve bölgeler üstü ağlar kurma konusunda destekler.

Katılım ve Trialog Koordinasyon Ofisi

Prof. Dr. Thomas Bock (Yönetim)

Irre menschlich Hamburg e.V.

„Katılım ve Trialog Koordinasyon Ofisi“ mağdurları ve mağdur yakınlarını genel proje ile kısmi projelere dahil eder (=katılım), mağdur, mağdur yakınları ve profesyoneller arasında (=Trialog) eşit düzeyde bir çalışma ortaya konulmasına olanak sağlar.

Proje Stratejisi Koordinasyon Ofisi

Susanne Quante (Yönetim)
Dr. Catarina Schlüter (Proje elemani)

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

„Proje Stratejisi Koordinasyon Ofisi“ Hamburg bölgesi için yeni bakım modelleri geliştirir (örneğin entegre bakım modelleri) ve olası taraf ve partnerlerle sağlık sigortalarını da buna dahil eder.

Modelleri Araştırma ve Transfer Koordinasyon Ofisi

Prof. Dr. Thilo Böhmann (Yönetim)
Oksana Tokar (Bilimsel asistan)

Universität Hamburg

„Hizmet Modelleri Araştırma ve Transfer Ofisi“, bakım alanındaki yenilikleri, sürdürülebilir iş modelleri aracılığıyla kendi hizmet alanlarına uygular ve gerekirse bu yenilikleri diğer sağlık bölgelerine aktarır.

Proje heyeti

psychenet'in proje heyeti, genel proje yönetimi, koordinasyon ofisi ve kısmi proje yöneticilerinden oluşur. Proje heyeti, önemli kararları birlikte almak için düzenli olarak toplanır.

Danışma kurulu

Bilimsel danışma kurulu

Bilimsel danışma kurulu, seçilen sözcünün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Bilimsel danışma kurulunun görevi, yürütülen projelerin bilimsel kalitesini korumaktır. Bilimsel danışma kurulunun üyeleri, kısmi projelerle yönetim departmanlarının ara ve nihai raporlarını denetler. Raporlarla ilgili bilgilendirmelerin sonucu, doğrudan sözcü aracılığıyla Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) - iletilir.

Bölgesel danışma kurulu

Bölgesel danışma kurulu, proje koordinatörlüğünün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır. Bölgesel danışma kurulu, genel projenin bölgeye oturtulması ve kısmi projelerin bölgedeki tasarılarının gerçekleşmesi konularında, genel proje yönetimiyle proje heyetine danışmanlık yapar.