Şirketler için bir başarı faktörü olarak kurumsal sağlık teşviki

Bir çalışanın işyerinde nasıl bir performans gösterdiği, büyük ölçüde onun sağlığı, motivasyonu ve huzuru ile alakalıdır. Bu bağlamda, Fürstenberg Institut* tarafından 2011 yılında yayınlanan bir Forsa araştırmasında ürkütücü rakamlar yer alıyor: Almanya'daki beş çalışandan dördü (% 79) işyerinde tam verimli olamadığını düşünüyor. Ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar, en sık nedenler arasında yer alıyor. Bu durum her iki tarafı da, hem işvereni hem de çalışanı aynı oranda olumsuz etkiliyor.

Çalışanların ruhsal yeteneklerini güçlendirmek için, bütünsel bir kurumsal sağlık teşviki çerçevesinde şu hedefler amaçlanmaktadır:

  • Yönetim kültürünün iyileştirilmesi
  • Özel hayatla iş hayatı arasında daha iyi uyum
  • Kurumsal değişiklik ve sorunlara şeffaf bir yaklaşım
  • Yaşa uygun iş
  • Çalışanların ve yöneticilerin bedensel ve ruhsal huzurunu artırmak

İşverenlerin, çalışanlarının sağlığına dikkat etmeleri için birçok neden vardır. Giderek artan küresel rekabet, iş organizasyonundaki esaslı değişiklikler ve artan sosyal talepler, bunlara sadece birkaç örnektir. Bu yüzden gelecekte rekabet edebilecek durumda olmak isteyen şirketlerin bugünden çalışanlarının sağlık ve verimliliğine yatırım yapmaları gerekir. Sonuç olarak bir şirketin başarısı, elbette ki çalışanlarına bağlıdır.