de
en
tr

Kurumsal Sağlık

Şirketler için bir başarı faktörü olarak kurumsal sağlık teşviki

Bir çalışanın işyerinde nasıl bir performans gösterdiği, büyük ölçüde onun sağlığı, motivasyonu ve huzuru ile alakalıdır. Bu bağlamda, Fürstenberg Institut* tarafından 2011 yılında yayınlanan bir Forsa araştırmasında ürkütücü rakamlar yer alıyor: Almanya'daki beş çalışandan dördü (% 79) işyerinde tam verimli olamadığını düşünüyor. Ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar, en sık nedenler arasında yer alıyor. Bu durum her iki tarafı da, hem işvereni hem de çalışanı aynı oranda olumsuz etkiliyor.

Çalışanların ruhsal yeteneklerini güçlendirmek için, bütünsel bir kurumsal sağlık teşviki çerçevesinde şu hedefler amaçlanmaktadır:

  • Yönetim kültürünün iyileştirilmesi
  • Özel hayatla iş hayatı arasında daha iyi uyum
  • Kurumsal değişiklik ve sorunlara şeffaf bir yaklaşım
  • Yaşa uygun iş
  • Çalışanların ve yöneticilerin bedensel ve ruhsal huzurunu artırmak

İşverenlerin, çalışanlarının sağlığına dikkat etmeleri için birçok neden vardır. Giderek artan küresel rekabet, iş organizasyonundaki esaslı değişiklikler ve artan sosyal talepler, bunlara sadece birkaç örnektir. Bu yüzden gelecekte rekabet edebilecek durumda olmak isteyen şirketlerin bugünden çalışanlarının sağlık ve verimliliğine yatırım yapmaları gerekir. Sonuç olarak bir şirketin başarısı, elbette ki çalışanlarına bağlıdır.

Ruhsal Sıkıntılar

Daha fazla bilgi

Hier ist der animierte Hintergrund
Psikolojik Yeteneklerimi

Daha fazla bilgi

Hier ist der animierte Hintergrund
Hier ist der animierte Hintergrund

Kaynaklar:

Fürstenberg Institut (2011). Fürstenberg Performance Index 2011: Gesundheitsprobleme in Deutschland und ihr Einfluss auf die Leistung der Arbeitnehmer.
Verfügbar unter: http://www.fuerstenberg-institut.de/news/furstenberg-performance-index-2011/

Lohmann-Haislah, A. (2012). Stressreport Deutschland 2012. Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden.1. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Sockoll, I., Kramer, I., Bödeker, W. (2008). Wirksamkeit und Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung und Prävention – Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz 2000 bis 2006. Hrsg. vom BKK Bundesverband, BGAG Institut Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV, AOK-Bundesverband, Verband der Ersatzkassen e. V. Initiative Gesundheit und Arbeit IGA-Report Nr. 13, 2008.http://www.fuerstenberg-institut.de/news/furstenberg-performance-index-2011/